MISSIE, VISIE EN GOEDE DOELEN

MISSIE
Wandel-Inge staat voor ‘Vier het leven’. De verbinding met elkaar aangaandoor wandelend en vierend, samen mooie herinneringen te maken. Met ingedachte onze dierbaren. Respect, vrijheid, gelijkheid en verdraagzaamheid zijn onze kernwaardes hierin. Wandel-Inge staat voor ‘Vier het leven’. De verbinding met elkaar aangaan door wandelend en vierend, samen mooie herinneringen te maken. Met in gedachte onze dierbaren.

 

VISIE

Ontstaan ter nagedachtenis aan Inge van Bijnen, die zich onvermoeibaar inzette voor KIKA. Zij vormde het hart ontstaan de stichting. De opbrengsten event zullen dan ook gaan naar KiKa en Hersenstichting. Ontstaan ter nagedachtenis aan Inge van Bijnen, die zich onvermoeibaar inzette voor KIKA. Zij vormde het hart ontstaan de stichting. De opbrengsten event zullen dan ook gaan naar KiKa en Hersenstichting.

 

GOEDE DOELEN

Stichting Wandel-Inge staat voor ‘Vier het leven’. De verbinding met elkaar aangaan door bewegend en vierend mooie herinneringen te maken. Om zo de fysieke en mentalegezondheid te stimuleren. Met daarbij onze dierbaren in hethart gesloten voor wie dit niet meer is weggelegd.

Financiële doelstelling is erop gericht geld in te zamelen voor goede doelen die tevens deze missie en visie uitdragen zicht hier landelijk op verschillende manieren inzetten. Daarnaast zitten beide geworteld het ontstaan van de stichting.

KIKA

De missie en passie van Inge, die zich onvermoeibaar inzette voor KIKA, vormde het hart ontstaan de stichting. stichting zet haar voort streeft ernaar dit met dezelfde te doen zoals Inge dat deed.

DE HERSENSTICHTING

Op zaterdag 3 december 2022 maakten twee hersenbloedingen een abrupt einde aan het mooie en veel te korte leven van Inge Bijnen. Ongelooflijk, onvoorstelbaar nog altijd niet bevatten. Om deze reden is ook de Hersenstichting één goede doelen waar stichting Wandel-zich keihard voor inzet.

Onze social media kanalen
Strip
Strip

Over de Hersenstichting (doel 2024)

Het doel van de hersenstichting is om Hersenaandoeningen te voorkomen, te behandelen en mensen mee laten doen in de maatschappij

Er zijn heel veel verschillende hers...